ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
 

Заповніть будь ласка форму зворотного зв'язку, і наш фахівець найближчим часом зв'яжеться з Вами і проконсультує Вас.

 

 

 • Дозволено подвійне громадянство в Україні? +

  Відповідь: Заборонено Конституція України передбачає наявність єдиного громадянства, в Україні діє принцип єдиного громадянства, відповідно до ст.2 ЗУ «Про громадянство України» «Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах: 1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;» Можливо скоро все зміниться і буде дозволено подвійне громадянство, оскільки в Україні хочуть легалізувати подвійне громадянство. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект. 
 • Існує відповідальність за наявність другого громадянства? +

  Відповідь: Ні, не існує. Так, другого жовтня 2012 законопроектом № 9728-1 було заплановано доповніки Кодекс України «Про адміністративні правопорушення в. 197-1 «за несвоєчасне подання письмової заяви про придбання іноземного громадянства до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері громадянства, загрожує штраф від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» - законопроект був прийнятий і став законом, але не вступив в дію через президентського вето. (Останній етап: надано пропозиції Президента до закону 02.11.12р.) 
 • Яка процедура позбавлення громадянства України? +

  Відповідь: Закон України «Про громадянство України» (ст. 19) встановлює підстави втрати громадянства України є: 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто. Не вважається добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки: а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави або держав, б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів унаслідок усиновлення її іноземцями в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства в результаті шлюбу з іноземцем г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства іноземної держави, якщо такий громадянин не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави; 2) прийняття до громадянства України внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; 3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка за законодавством цієї держави не є загальним військовим обов'язком чи альтернативною (невійськовою) службою. Причому підстави, передбачені пунктами 1 і 3, не будуть застосовуватися, якщо в результаті їх застосування громадянин України стане особою без громадянства. У Законі «Про громадянство України» визначена правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства та щодо якої оформляється втрата громадянства. Така особа до набрання законної сили рішенням про припинення громадянства користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України. У статті 21 цього Закону встановлено, що рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України. Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата видання відповідного указу Президента України.
 • Чи може особа бути позбавлене українського громадянства в разі отримання другого громадянства? +

   Відповідь: Так, може. Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про громадянство України» «Громадянство України припиняється: 1) внаслідок виходу з громадянства України; 2) внаслідок втрати громадянства України; 3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Стаття 19 «Підстави для втрати громадянства України є: 1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.»
 • Які органи уповноважені приймати рішення про громадянство в Україні? +

  Відповідь: Президент України, Комісія при Президентові України з питань громадянства, Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України. Державна міграційна служба України. Діяльність з питань громадянства здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадянство України», Указу Президента України «Питання організації виконання Закону України" Про громадянство України ".
 • 1

Задати питання