ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
 

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Господарським судам підвідомчі:
1) справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім: спорів про приватизацію державного житлового фонду; спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін; спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів; інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до віддання інших органів;
2) справи про банкрутство;
3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції;
4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов'язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів;
5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;
6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, які віднесені до компетенції адміністративних судів;
7) справи у спорах з майновими вимогами до боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство, в тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких угод (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника,
за винятком спорів, пов'язаних з визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань
(податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними угод (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України;
8) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до порушення справи про банкрутство.

Вартість послуги

 усна консультація 400 грн.
 письмова консультація 1000 грн.
 підготовка скарги, претензії, заяви, клопотання від 1000 грн.
 написання позовної заяви про розірвання шлюбу від 5000 грн.
 написання позовної заяви про поділ майна подружжя від 7000 грн.
 написання позовної заяви про визначення місця проживання дитини від 10000 грн.
 представництво інтересів в судових інстанціях договірна
 Питання усиновлення, опіки, представництво інтересів на опікунській раді договірна

** Вартість послуг залежить від складності поставленого Вами завдання.

Задати питання