ЗАМОВИТИ ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК
 

Акредитація медичних установ (далі - акредитація) - це офіційне визнання наявності в закладі охорони здоров'я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров'я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Акредитації підлягають всі медичні установи (далі - установи) незалежно від форми власності. Перша акредитація закладу проводиться через два роки з початку здійснення діяльності. Наступні акредитації проводяться кожні три роки. У разі тимчасового припинення діяльності акредитованим закладом на строк понад один рік його наступна акредитація проводиться через два роки з моменту поновлення діяльності в сфері охорони здоров'я.

Обов'язковість, порядок, умови та терміни державної акредитації регулюються такими нормативними актами:

• Постановою КМУ від 15 липня 1997 року № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я".

• Наказом МОЗ України від 02.02.2011 N 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики».

Для проходження акредитації заклад подає заяву про проведення акредитації (зразок тут) і документи згідно з переліком обов'язкових документів, які додаються до заяви про проведення акредитації (перелік тут).

Заява на проведення державної акредитації разом з повним пакетом документів подаються до Головної акредитаційної комісії через Єдиний дозвільний центр МОЗ України(м.Київ, вул. Ушинського, 40)..

Акредитаційна комісія у двомісячний термін з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих установою документів на предмет їх відповідності з переліком, визначеним Постановою КМУ від 15 липня 1997 року № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я", і формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я» (зі змінами та доповненнями) було затверджено стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів.

Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів – це вимоги до процесу, умов і результатів медико-санітарної допомоги в лікувально-профілактичному закладі.

Оцінці підлягають тільки ті стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається установою.

Результати оцінки експерти оформляють в експертному висновку про відповідність закладу охорони здоров'я Стандартам акредитації. Висновок містить бальне оцінювання кожного стандарту по пунктах. За відповідне дотримання умов кожного стандарту установа охорони здоров'я може отримати відповідні бали.

Після вирахування відсотків акредитаційна комісія відносить медичну установу до відповідної категорії:

• вищу категорію отримують установи, якщо критерій становить від 90 до 100% від максимально можливого (при наявності сертифіката про відповідність системи управління якістю, впровадженої в закладі, вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000);

• першу категорію отримують установи, якщо критерій становить від 80 до 89% від максимально можливого;

• другу категорію отримують установи, якщо критерій становить від 70 до 79% від максимально можливого.

Команда професійних юристів завжди рада допомогти Вам у вирішенні проблеми з проходженням державної акредитації закладу охорони здоров'я.

Наша головна мета допомогти Вам в проходженні державної акредитації, оскільки всі правові аспекти в проходженні даної процедури ми беремо на себе. Вам лише залишається займатися своєю улюбленою справою - лікувати людей і дарувати їм радість.

ПЕРЕЛІК

ообов'язкових документів, які додаються до заяви про проведення акредитації медичних установ

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку

Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на здійснення господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Копії документів, що підтверджують право користування приміщенням та обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, завірені в установленому законодавством порядку

Затверджену структуру установи

Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, виданий за місцем здійснення діяльності, про відповідність закладу, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, вимогам санітарних норм і правил

Звіт закладу про лікувальну роботу та / або фармацевтичну діяльність, проведену за останні три роки, а в разі першої акредитації - за останні два роки (за формою, затвердженою МОЗ, відповідно до типу закладу)

Аналіз діяльності установи за якістю медичної допомоги та / або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки

Копія свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної та / або контрольно-аналітичних та інших вимірювальних лабораторій (у разі їх наявності в структурі установи)

Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.

Пример заявления – Аккредитация учреждения здравоохранения.doc

Задати питання